Friday, October 26, 2012

Usah KauUsah kau cuba lari-lari
Usah kau lari untuk bahagia
Usah kau cuba untuk menangis
Usah kau nangis untuk bahagia....

No comments: